Höghastighetskapning är en sedan årtionden beprövad unik produktionsmetod som har flera fördelar, bl.a. kostnadsmässiga

 

Materialbesparande - inget spill mellan bitarna.
Rena och raka snittytor - mindre problem i efterbearbetning.
Mycket små eller inga grader alls - minskat behov av efterbearbetning.

Hög längdnoggranhet - minskade problem i efterföljande tillverkningsled.
Lång verktygslivslängd - låg verktygskostnad per snitt.
Inget behov av skärvätskor - minskade miljöproblem.

Behovet: Vid framställning av större kvantiteter kapade pinnar i metalliska material, från tråd eller stång, erfordras en automatiserad utrustning som kan producera dessa i önskad kvalitet och kvantitet och till lägsta kostnad.

Metoden: Normala klippmetoder ger kraftigt deformerade bitar med sprickor, grader, vinkelvariationer, längdvariationer etc. Andra metoder ger materialförluster, hårdeffekter, miljöproblem, höga styckkostnader etc.

Höghastighetskapning med slagpressteknik är metoden som undviker ovannämnda problem och nackdelar.

Tack vare speciell teknologi uppnås högre kvalitet på snittytorna med avseende på gradfrihet, vinkelräthet, sprickfrihet och ytjämnhet.

Detta uppnås utan materialuppvärmning, utan materialförluster, utan skärvätskor, tack vare utnyttjandet av ett materialfenomen som kallas adiabatisk mjukgörning. Särskilt för traditionellt "svåra" material är detta oftast den enda metoden.

Som ytterligare fördel är denna metod också högproduktiv, tack vare möjligheten till mycket korta cykeltider.


Internet Adress Telefon
www.exotec.se
info@exotec.se
Västra Ågatan 18
575 39 EKSJÖ
Sweden/Schweden
Tel 070-397 46 55